O nás

 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, byla zřízena jako příspěvková organizace k 1. 4. 2009 ze stávají organizační složky. Zřizovatelem je Město Tišnov.

Hlavním předmětem činnosti je ubytování seniorů, pečovatelská služba, společenské vyžití seniorů města Tišnova.

Penziony či domy s pečovatelskou službou nejsou sice zařízením sociální péče podle zákona 108/2006 o sociálních službách, avšak v rámci služeb pro seniory mají důležitou a nezastupitelnou úlohu. Umožňují žít seniorovi ve svém soukromí, zařídit si byt vlastním nábytkem a organizovat si život podle svých představ, a současně mít možnost společenského kontaktu a zajištění péče o svou osobu.