Ceník

 

Úkon sazba za
hodinu
(Kč)
úkon
(Kč)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100,-  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100,-  
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-  
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 100,-  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,-  
3. pomoc při použití WC 100,-  
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy   65,-/porce
2. dovoz nebo donáška jídla    
2.1. donáška oběda v DPS Králova 1742   8,-
2.2. dovážka oběda v Tišnově (včetně Jamné, Hajánky, Hájek, Pejškov)   15,-
2.3. dovážka oběda mimo Tišnov (Předklášteří, Hradčany)   20,-
3. pomoc při přípravě jídla a pití 100,-  
4. příprava a podání jídla a pití 100,-  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti 100,-  
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 100,-  
4. donáška vody 100,-  
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100,-  
6. běžné nákupy a pochůzky 100,-  
7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115,-  
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   60,-/1kg prádla
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   60,-/1kg prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, na nákupy, na poštu 100,-  
Fakultativní úkony - POSKYTUJEME POUZE KLIENTŮM, KTEŘÍ MAJÍ ZÁKLADNÍ ÚKONY PS
Dohled nad užíváním léků   5,-
Dohled nad dospělým občanem 100,-  
Zapůjčení jídlonosičů   10,-