Ceník od 1.4.2022

 

Úkon sazba za
hodinu
(Kč)
úkon
(Kč)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,-  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,-  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135,-  
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,-  
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 135,-  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,-  
3. pomoc při použití WC 135,-  
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy

   jednorázový obal

 

78,-/porce

7,-

2. dovoz nebo donáška jídla    
2.1. donáška oběda v DPS Králova 1742   10,-
2.2. dovážka oběda v Tišnově (včetně Jamné, Hajánky, Hájek, Pejškov)   15,-

2.3. dovážka oběda mimo Tišnov (Předklášteří, Hradčany)

 

20,-

3. pomoc při přípravě jídla a pití 135,-  
4. příprava a podání jídla a pití 135,-  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti 135,-  
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 135,-  
4. donáška vody 135,-  
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 135,-  
6. běžné nákupy a pochůzky 135,-  
7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti   140,-
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   80,-/1kg prádla
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   80,-/1kg prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, na nákupy, na poštu 135,-