Péče

 

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

Pečovatelská služba je uživatelům poskytována v domech s byty zvláštního určení ve sjednaných časech a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně víkendů a svátků). Ve stejném režimu je služba dostupná ve všech domácnostech na území města Tišnova a také v domácnostech ve všech obcích Tišnovska v závislosti na aktuální kapacitě služby.

Je poskytována všem osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a  rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby).

Cílem naší služby je:

 • prostřednictvím předem sjednaných úkonů zachovat co možná nejdéle kvalitu života uživatelů v přirozeném sociálním prostředí;
 • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy;
 • pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci;
 • umožnit uživateli využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkání se svými blízkými a vrstevníky;
 • poskytovat službu tak, aby byla vždy v nejvyšší míře zachovávána lidská práva a důstojnost uživatelů.

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • při karanténě nařízené při přenosné chorobě a při onemocnění přenosnou chorobou
 • při chronickém alkoholismu a jiné toxikomanii, pokud osoba ohrožuje svým jednáním sebe a jiné osoby
 • osobám, které svou agresivitou ohrožují sebe nebo svoje okolí
 • při dlouhodobější nespolupráci klienta – neotvírá, odchází z domu v době poskytování služby, nepřizpůsobí domácí prostředí vstupu druhé osoby

 

S čím Vám můžeme pomoci:

 

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • oblékání, svlékání
  • obouvání, zouvání
  • celkové úprava vzhledu (líčení, odlíčení)
  • posouzení toho, co je potřeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • denní hygiena (mytí rukou, obličeje, vysmrkání se, použití intim spreje...)
  • péče o ústa (vyčištění zubů, péče o zubní náhradu, nasezení náhrady, oholení...)
  • česání a mytí vlasů, úprava vlasů
  • péče o nehty (ostříhání, nalakování...)
  • péče o oči (umývání očí, nasazení brýlí...)
  • péče o uši (čistění uší, nasazení naslouchadla, čištění naslouchadla, výměna baterií v naslouchadle...)
  • mytí a koupání (sprchování, koupání, ošetření pokožky po koupeli...)
  • výkon fyziologické potřeby (použití WC, WC křesla, výměna inkontinenčních pomůcek...
 3. poskytnutí pomoci při zajištění stravy:
  • příprava stravy (příprava teplých nápojů, ohřívaní stravy, podání jídla na talíř...)
  • přijímání stravy (napití, najedení, porcování stravy...)
  • zajištění potravin
  • zajištění stravy (donáška oběda na DPS)
 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti (umytí nádobí, uložení potravin, úklid lednice a mrazničky, vytření podlah, úklid koupelny, WC, péče o květiny, udržení pořádku ve skříních...)
  • péče o lůžko (stlaní, převlékání lůžkovin)
  • péče o oblečení, boty (praní, sušení, žehlení, uložení prádla, čištění bot...)
  • udržení tepelné pohody (větrání, obsluha radiátorů...)
  • obsluha domácích spotřebičů (pračky, trouby, lednice, mikrovlnné trouby...)
  • nakládání s odpadky
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
  • orientace (v čase, ve vlastní domácnosti, v osobách, orientace mimo domov...)
  • využívání veřejných služeb a zapojování se do sociálních aktivit odpovídajících věku

 

Ceník od 1. 3. 2024