Nabízené služby

 

Kompletní rozsah námi poskytované pečovatelské služby je tento:

 

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
    
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty + pedikúra
  • pomoc při použití WC
    
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • dovoz a donáška jídla
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • příprava a podání jídla a pití
 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • údržba domácích spotřebičů
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónního úklidu, úklidu po malování
  • donáška vody
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  • běžné nákupy a pochůzky
  • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
    
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
  • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět