Rozvoz obědů

Služba „dovoz obědů“ je poskytována občanům města Tišnova, kteří v důsledku zhoršení/závažné změny zdravotního stavu a výrazného omezení hybnosti nejsou schopní zajistit si stravování jiným způsobem, ani např. docházkou do jídelny, restaurace či dopomocí rodiny.

Nejde o poskytnutí služby podle zákona č. 108/200 6Sb., o sociálních službách. Dovoz je dotován městem Tišnov.

Obědy jsou dodávány firmou Gastroteam JPV, s.r.o v jednorázovém obalu a rozváženy v pracovní dny od 9:30 do 14:00 hodin.

 

Podmínkou pro zařazení občana mezi uživatele služby „dovoz obědů“ je splnění těchto kritérií:

  • trvalý pobyt na území města Tišnov
    a
  • věk nad 70 let  
  • invalidní důchodce ve 3. stupni
  • akutní zdravotní situace (operace, nemoc, úraz…).

Další podmínkou je odebrání minimálně tří jídel týdně.

 

Pro přihlášení či podrobnější informace volejte: 549 410 312

 

Ceník pro Tišnov

Ceník mimo Tišnov

Kontakty